pic01

Croeso i wefan yr Ŵyl Ban Geltaidd

Mae’r Ŵyl Ban Geltaidd yn hyrwyddo a meithrin ieithoedd, diwylliant, cerddoriaeth, canu a chwaraeon Celtaidd.
Mae cynrychioliad o Gymru yn yr ŵyl ers ei dechreuad yn 1971. Mae selogion yr Ŵyl wedi mwynhau uchafbwyntiau rhyfeddol dros y blynyddoedd - edrych ar ddawnswyr lliwgar yn strydoedd hynafol rhai o drefi yr Ynys Werdd; gwrando ar gerddoriaeth Traddodiadoll a modern y Gwledydd Celtaidd yn cynnwys rhai o delynorion gorau Cymru fel Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw a Robin James Jones. Mae’n werth gweld y gorymdeithio ar y strydoedd a'r baneri Celtaidd yn chwifio yn y gwyntoedd a'r awyrgylch yn llawn arogl mawn.

LluniauLluniau Gŵyl Ban Geltaidd 2018

Lleoliad

Gŵyl Ban Geltaidd 2020 - Carlow/ Ceatharlach

Dewch gyda ni i Carlow/ Ceatharlach
Dyddiad i'w gadarnhau
Mwynhad yn wir fydd hynny. Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Carlow/ Ceatharlach!

Newyddion

Noddwyr

pic01