pic01

Croeso i wefan yr Ŵyl Ban Geltaidd

Mae’r Ŵyl Ban Geltaidd yn hyrwyddo a meithrin ieithoedd, diwylliant, cerddoriaeth, canu a chwaraeon Celtaidd.
Mae cynrychioliad o Gymru yn yr ŵyl ers ei dechreuad yn 1971. Mae selogion yr Ŵyl wedi mwynhau uchafbwyntiau rhyfeddol dros y blynyddoedd - edrych ar ddawnswyr lliwgar yn strydoedd hynafol rhai o drefi yr Ynys Werdd; gwrando ar gerddoriaeth Traddodiadoll a modern y Gwledydd Celtaidd yn cynnwys rhai o delynorion gorau Cymru fel Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw a Robin James Jones. Mae’n werth gweld y gorymdeithio ar y strydoedd a'r baneri Celtaidd yn chwifio yn y gwyntoedd a'r awyrgylch yn llawn arogl mawn.

LluniauLluniau o'r Ŵyl

Lleoliad 2025

I gael ei gadarnhau


Newyddion

Poster NOSON GYMDEITHASOL

NOSON GYMDEITHASOL

Cerddoriaeth werin fyw gyda
Nos Wener, 16eg o Fehefin 2023 - 7PM....mwy

Noddwyr

pic01