pic01

Croeso i wefan yr Ŵyl Ban Geltaidd

Mae’r Ŵyl Ban Geltaidd yn hyrwyddo a meithrin ieithoedd, diwylliant, cerddoriaeth, canu a chwaraeon Celtaidd.
Mae cynrychioliad o Gymru yn yr ŵyl ers ei dechreuad yn 1971. Mae selogion yr Ŵyl wedi mwynhau uchafbwyntiau rhyfeddol dros y blynyddoedd - edrych ar ddawnswyr lliwgar yn strydoedd hynafol rhai o drefi yr Ynys Werdd; gwrando ar gerddoriaeth Traddodiadoll a modern y Gwledydd Celtaidd yn cynnwys rhai o delynorion gorau Cymru fel Gwenan Gibbard, Dylan Cernyw a Robin James Jones. Mae’n werth gweld y gorymdeithio ar y strydoedd a'r baneri Celtaidd yn chwifio yn y gwyntoedd a'r awyrgylch yn llawn arogl mawn.

LluniauLluniau o'r Ŵyl

Lleoliad

Gŵyl Ban Geltaidd 2023 - Carlow/ Ceatharlach

Dewch gyda ni i Carlow/ Ceatharlach
Mwynhad yn wir fydd hynny. Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Carlow/ Ceatharlach!

Newyddion

Côr Llundain

Ffurfiwyd Côr Llundain yn 2017 gan aelodau Aelwyd Llundain, wedi i ni sylweddoli’n bod ni’n rhy hen bellach i fod yn Aelwyd…! Erbyn hyn mae gennym 45 o aelodau o bob oedran, o fyfyrwyr israddedig i Gymry sydd wedi’u hymgartrefi yn Llundain ers degawdau.Yn ein plith mae athrawon, cyfreithwyr, cyfrifwyr, nyrsys, meddygon, gweision sifil, newyddiadurwyr, dylunwyr...yn ogystal ag ambell i gerddor!...mwy

Noddwyr

pic01