Gwyl Ban Celtaidd
Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny 2018
Ebrill y 3ydd I’r 8fed 2018
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

  Lluniau Gŵyl Ban Geltaidd 2018

lluniau 2018

...Penawdau Newyddion

 
 
 
   
| Mwy
Newyddion
Amdanom Ni
Dyddiadur
Albwm lluniau
Aros
Manylion Cyswllt

English


Cyfweliad ar raglen Prynhawn Da - diolch i Gwmni Teledu Tinopolis am y fideo  

 

Tan yr Ŵyl Ban Geltaidd 2018!!

Gobeithio y dewch draw i Leiter Ceanair
Ebrill 3 - Ebrill 8 2018 !


Croeso ~ Welcome i wefan yr Ŵyl Ban Geltaidd

leaflet

Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl Ban Geltaidd 2018


Noddwyr 2016 - 2017- cliciwch yma
   


Amdanom Ni
Maer Ŵyl Ban Geltaidd yn hyrwyddo a meithrin ieithoedd, diwylliant, cerddoriaeth, canu a chwaraeon Celtaidd. Mae cynrychioliad o Gymru yn yr ŵyl ers ei dechreuad yn 1971....mwy