Gwyl Ban Celtaidd
Newyddion Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny
Ebrill 23 - 28fed 2019
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

 

Noddwyr

 
pic01
 
 
 
 
I weld ein noddwyr - cliciwch yma
| Mwy
1
Wal Fideo

Cerddoriaeth

Albwm Lluniau

Yn yr adran yma o'r wefan cewch gyfle i edrych ar luniau o'r gorffennol a chyfle i rannu lluniau gyda ni.

gwyl 2018

Gŵyl Ban Geltaidd 2018 - cliciwch yma
- lluniau gan Lyn Jones Bala


gwyl 2017

Gwesty Y Stamford Gate Treffynnon - cliciwch yma

 

 

 

gwyl 2017

Gŵyl Ban Geltaidd 2017 - cliciwch yma


 

gorymdaith

Carlow 2017 - cliciwch yma

 

 

 

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

Gwyl Ban Geltaidd 2016


Fe gafwyd noson lwyddiannus yng Ngwesty y Victoria Porthaethwy ar yr 20fed o Chwefror. Aduniad da cyn cychwyn am Carlow wedi’r Pasg

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

Gwyl Ban Geltaidd 2015

Doire, Gogledd Iwerddon, Ebrill 7fed -12fed 2015


 

 

 

Fe gafwyd noson arbennig yng ngwesty yr Abbeyfield Talybont Bangor ar y 21ain o Chwefror – nos Sadwrn ‘ Diolch i’r criw a ddaeth i’r aduniad. Ieuan ap Sion, Gwennan Gibbard a Dylan Cernyw yn ein diddanu.

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

Christina McSorley: Links below to some of the photos I took of the competitions.

Link 1 - Choral Competition

Link 2 - Dancing Competition

Link 3 - Harp Competition


 

 

Crymych a Doire


Diolch i David J Florida-James am rhai o'r lluniau. 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 


 

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

 


 

 

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

 

 

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

Taith i Thurso - Hydref 2010

 

 


 

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

 

 

 

Os nad ydych yn gallu gweld y lluniau symudol - cliciwch yma

 

 

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.