Gwyl Ban Celtaidd
Newyddion Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny
Ebrill 23 - 28fed 2019
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

 

Noddwyr

 
pic01
 
 
 
 
I weld ein noddwyr - cliciwch yma
| Mwy
1
Rhestr
Dyddiadur
Tocynnau

Digwyddiadau

Mae chwe diwrnod yr Wyl Ban Geltaidd yn cynnwys nosweithiau yng ngofal gwahanol wledydd a fe fydd cyfle inni gyd drafod ein gwahanol ddiwylliannau a thraddodiadau. Un o hoff ddiddordeba y Cymry yw gweld gwahanol safleoedd hanesyddol yn cynnwys Clonmore sydd yn rhan o Lwybr Sant Padrig. Trefnir teithiau cerdded a teithiau mewn bws gan Mr Tegwyn Williams.

Y 42 Wyl Ban Geltaidd.

Eleni byddwn yn ymweld a Ceatharlach/Carlow. Mae trigolion y dref yn edrych ymlaen i groesawu yr Wyl ac maent yn teimlo hi'n fraint i'w chael hi yno am y tro cyntaf. Gobeithio fod y rhaglen y maent wedi trefnu yn eich ysgogi i ymweld a'r ardal ac i fwynhau yr Wyl. Maent yn benderfynol y cewch y gorau o fwyd, miwsig a cherdd a'r craic arferol yn y dref groesawgar a phrydferth hon.


Cafwyd noson gofiadwy yn Nant y Ffin, LLandisilio Sir Benfro. Aduniad llwyddiannus. Diolch i’r holl bobl a ddaeth ynghyd a’r cerddorion am ein diddori. Diolch yn arbennig i Catrin ac Emyr Wyn Thomas am y trefniadau.

 
Cystadleuwyr dros Gymru

Corau :-
Cor Cytgan,
Cor Rhuthun,
Cor Tonic,
Cor Blaenporth,
Cor Heli,
Cor Rhianedd Moelwyn.

Dawnswyr
Parti Tipyn o Bobpeth,
Parti Talog.

Canu Gwerin
Unigolion.
Bethany Hughes,
Gwilym Rhys Bowen,
Ani LLyn.
Parti Gwerin.
Y Brodyr Magee,
Grwp Bethany,
Tannau Talog

 

 

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.