Gwyl Ban Celtaidd
Pan Celtic Festival Events Photos Sponsors Contact
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny 2018
Ebrill y 3ydd I’r 8fed 2018
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

  The Pan Celtic Festival in Carlow (Ceatharlech) in 2017

choir

...News Headlines

 
 
 
   
| More
History
About Us
Places to Stay

Who's Who?


Main Organiser - accommodation mainly
Tegwyn Williams
Penbedw
Ffordd y Bryn
Llanelwy
Sir Ddinbych
Cymru
LL17 0DD
Phone: 01745 583612
e-mail: tegwyn@boyns.net

 

Vice Organiser - communication mainly
Arwel Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Phone: 01745 590869
e-mail: arwellroberts@tiscali.co.uk

Southern Organiser
Emyr Wyn Thomas,
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Phone : 01239 831809
e-mail: catrintymbl@yahoo.co.uk or emyr2esgairllyn@yahoo.com

Competition Organiser
Catrin Thomas ,
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Phone : 01239 831809
e-mail: catrintymbl@yahoo.co.uk

Committee secretary
Awen Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Phone: 01745 590869
e-mail: arwellroberts@tiscali.co.uk

Thank You
Thank you for visiting our website.
We hope that you found what you were looking for, if not please feel free to contact us.