Gwyl Ban Celtaidd
Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny 2018
Ebrill y 3ydd I’r 8fed 2018
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

  Lluniau Gŵyl Ban Geltaidd 2018

Ieuan ap Sion

...Penawdau Newyddion

 
 
 
   
| Mwy
Hanes
Amdanom Ni
Pwy di Pwy?

Aros

Costau’r Daith.

Gwesty’r Mount Errigal
- Gwely a Brecwast.
Dau yn rhannu, y person - £478
Sengl - £558.

Ballyraine Guesthouse
Ystafelloedd dwbl yn unig - -£388 y person.

White Park B&B
Ystafelloedd i ddau - £338 y person
ystafell sengl - £388

Mae’r costau uchod yn cynnwys:

  • Teithio ar y bws a’r llong o Gymru i Letterkenny
  • Pum noson gwely a brecwast.
  • Tocyn wythnos i holl weithgareddau’r Ŵyl.
  • Cil dwrn i’r gyrrwr.

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â n'in ddiymdroi.