Gwyl Ban Celtaidd
Newyddion Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny
Ebrill 23 - 28fed 2019
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

 

Noddwyr

 
pic01
 
 
 
 
I weld ein noddwyr - cliciwch yma
| Mwy
1
Hanes
Amdanom Ni
Aros

Pwy di Pwy?

Llywydd am oes
Tegwyn Williams
Penbedw
Ffordd y Bryn
Llanelwy
Sir Ddinbych
Cymru
LL17 0DD
Ffon: 01745 583612
e-bost tegwynwilliams@hotmail.com

 

Trefnydd Cymru Gyfan
Arwel Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: 07813550998
e-bost arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd yn y De
Emyr Wyn Thomas,
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Ffon : 01239 831809
e-bost catrintymbl@yahoo.co.uk neu emyr2esgairllyn@yahoo.com

Trefnydd y Cystadlaethau
Catrin Thomas,
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Ffon: 07525 008494 / 01239 831809
e-bost catrinannthom@gmail.com

Ysgrifennydd y pwyllgor
Awen Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: 01745 590869
e-bost arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd Gwibdaethau
Eluned Jones
Ffon: 07772 360 375
e-bost elunedjones75@btinternet.com

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.