Gwyl Ban Celtaidd
Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny 2018
Ebrill y 3ydd I’r 8fed 2018
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

  Yr Ŵyl Ban Geltaidd yng Ngharlow (Ceatharlech) yn 2017

cor yn canu

...Penawdau Newyddion

 
 
 
   
| Mwy
Hanes
Amdanom Ni
Aros

Pwy di Pwy?

Prif Drefnydd - Llety yn bennaf
Tegwyn Williams
Penbedw
Ffordd y Bryn
Llanelwy
Sir Ddinbych
Cymru
LL17 0DD
Ffon: 01745 583612
e-bost tegwyn@boyns.net

 

Is Drefnydd - Cyfrathrebu yn bennaf
Arwel Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: 01745 590869
e-bost arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd yn y De
Emyr Wyn Thomas,
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Ffon : 01239 831809
e-bost catrintymbl@yahoo.co.uk neu emyr2esgairllyn@yahoo.com

Trefnydd y Cystadlaethau
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Ffon : 01239 831809
e-bost catrintymbl@yahoo.co.uk

Ysgrifennydd y pwyllgor
Awen Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: 01745 590869
e-bost arwellroberts@tiscali.co.uk

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.