pic01

Pwy di Pwy

Llywydd am oes

Tegwyn Williams
Penbedw
Ffordd y Bryn
Llanelwy
Sir Ddinbych
Cymru
LL17 0DD
Ffon: 01745 583612
e-bost: tegwynwilliams@hotmail.com

Trefnydd Cymru Gyfan

Arwel Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: 07813550998
e-bost: arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd yn y De

Emyr Wyn Thomas
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Ffon : 01239 831809
e-bost catrintymbl@yahoo.co.uk neu emyr2esgairllyn@yahoo.com

Trefnydd y Cystadlaethau

Catrin Thomas
Cartref,
Hermon,
Glôg.
Crymych
Sir Benfro. SA36ODS
Ffon: 07525 008494 / 01239 831809
e-bost: catrinannthom@gmail.com

Ysgrifennydd y pwyllgor

Awen Roberts
Fachwen,
Ffordd Rhyl,
Rhuddlan,
Sir Ddinbych.
LL18 2TP
Ffon: 01745 590869
e-bost: arwellroberts@tiscali.co.uk

Trefnydd Gwibdaethau

Eluned Jones
Ffon: 07772 360 375
e-bost: elunedjones75@btinternet.com