Gwyl Ban Celtaidd
Newyddion Gwyl Ban Celtaidd Digwyddiadau Lluniau Noddwyr Cysylltu
Gwyl Ban Celtaidd

An Daingean (Dingle), Eire

Dewch gyda ni i Letterkenny
Ebrill 23 - 28fed 2019
Mwynhad yn wir fydd hynny.
Cewch gwmni gwych ‘mlith hwyl a sbri
Yng Ngŵyl Ban Geltaidd Letterkenny!

 

Noddwyr

 
pic01
 
 
 
 
I weld ein noddwyr - cliciwch yma
| Mwy
1

Noddwyr

Byddai'r pwyllgor a swyddogion yr Ŵyl yng Nghymru yn falch iawn o unrhyw nawdd i gefnogi'r Safle Wê hon.

flyer Am fanylion cliciwch yma neu cysylltwch â Arwel
- e-bost arwellroberts@tiscali.co.uk

Os gwelwch yn dda a wnewch chi gymryd golwg ar ein Noddwyr yn 2018 - 2019 isod:

Llew Jones
Cwmni Bysiau Llew Jones Llanrwst
Llew Jones International
Station Yard
Station Rd
Llanrwst
Gwynedd
LL26 0EH
E-bostinfo@llewjonesinternational.co.uk
Ffôn 01492 640320
Gwefan: www.llewjones.com

Seven Oaks Hotel,
Athy Road,
Carlow.

Ffôn: 00353 599131308 - 00353 599132155


Awen Meirion Cyf.
llyfrau, disgiau, cardiau, crysau ‘cowbois’, cyflenwyr ysgolion a llyfrgelloedd gwasanaeth post byd-eang

siop@awenmeirion.com
25 Stryd Fawr, Y Bala
01678 520658 


Cowbois
Gweithdai Penllyn.
Y Bala.
Gwynedd
LL23 7SW

Ffôn: 01678 520345
Gwefan:www.cowbois.com


lough inagh lodge hotel

Lough Inagh Lodge
Recess
Connemara
Co. Galway
Ireland

Ffôn: +353 095 34706
E-bost: info@inagh.ie
Gwefan: www.loughinaghlodgehotel.ie

 


Midway Motors ( Crymych) Ltd

SA41 3QU
01239 831267.


elfair

Trefor Jones
Men's Wear/Dillad Dynion

12 Stryd Clwyd
Rhuthun
Denbighshire
LL15 1HW

Ffôn: 01824 702061
E-bost:sales@treforjones.co.uk


elfair

Elfair
Llyfrau, CD's, DVD's Cymraeg, Crefftau,
Crysau T a Nwyddau eraill o Gymru

18 Stryd Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1HW

Ffôn: 01824 702575


plas coch

Plas Coch Hotel & Licensed Restaurant

Elen Morris
High Street,
Bala,
Gwynedd,
North Wales,
LL23 7AB

Ffôn: 01678 520309
Facs: 01678 521135
E-bost:plascoch@tiscali.co.uk
Gwefan: www.plascoch.com


cat systems

CATalyst Systems

"The leading computer network & IT Managed services supplier servicing North Wales, the Wirral & Cheshire."
Ffôn: 01745 816611/ 01244 879610
Gwefan: www.catsystems.co.uk


gwefan annibynwyr
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Dr Geraint Tudur

Ffôn:01248 353235 ( oriau swyddfa 8:30 - 5:30)
E-bost - geraint@annibynwyr.org
Gwefan: www.annibynwyr.org

delwedd

Delwedd - cwmni dylunio gwefannau
Galeri 16, Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
Ffôn: 01286 685 227
E-bost: post@delwedd.co.uk
Gwefan: www.delwedd.co.uk


sain
Sain
Ffôn: (01286) 831111
Facs: (01286) 831497
Address: Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd. LL54 5TG

E-bost: sain@sainwales.com
Gwefan: www.sainwales.com

 

 

Diolch
Diolch am ymweld â'n gwefan.
Gobeithio i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni'n ddiymdroi.